Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. Việc thu thập dữ liệu trên website https://vstorder.com ( sau đây gọi tắt là VSTORDER) bao gồm: họ tên ( name ), email, điện thoại ( phone), địa chỉ khách hàng ( address ) trong mục liên hệ ( contact us ). Extension hỗ trợ đặt hàng sẽ thu […]

Hướng dẫn đăng ký và đặt hàng

https://www.youtube.com/watch?v=st-Q1_xN6-w Để đặt hàng trên hệ thống của VSTOrder, quý khách cần phải có: Tài khoản trên VSTOrder Cài đặt công cụ đặt hàng trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc cốc Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bước để quý khách có thể đăng ký tài khoản, cài công cụ cũng như lên […]