ĐỊa chỉ: 16 Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn